Image for article چگونه فالون دافا باورهای الحادی مرا درهم شکست

«آنچه در 20 سال گذشتۀ تزکیه‌ام تجربه کردم، شاهد بودم و از هم‌تمرین‌کنندگان آموختم، الحاد را در من درهم شکست. توانستم حمایت نیک‌خواهانه استاد را تجربه کنم.»

Image for article مونیخ، آلمان: مطلع‌شدن از آزار و شکنجه در چین در نمایشگاه خیابانی کورسو لئوپولد

کارشناس حقوقی ضمن امضای دادخواست گفت: «تصورش سخت است که ح.‌ک.‌چ تمرین‌کنندگان فالون دافا را در 24 سال گذشته فقط به‌خاطر اعتقادشان به حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری، تحت آزار و شکنجه قرار داده است. این شرم‌آور است.»

Image for article رفتار با افکار درست (با یادداشت استاد)

مقاله استاد «با اعضای خانوادۀ استاد به‌درستی رفتار کنید» به نوعی از رفتار قدیمی و همیشگی در میان تمرین‌کنندگان اشاره می‌کند که به‌شدت انحراف از فا است.

استاد لی پس از ترک کردن نیویورک بعد از ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۹، از میان کوه‌ها به‌آرامی دنیا را نظاره می‌کنند. (منتشر شده در ۱۹ ژانویه ۲۰۰۰)

مقالات اخیر

استاد لی پس از ترک کردن نیویورک بعد از ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۹، از میان کوه‌ها به‌آرامی دنیا را نظاره می‌کنند. (منتشر شده در ۱۹ ژانویه ۲۰۰۰)