Image for article هند: تمرین‌کنندگان فالون دافا از بنیان‌گذار فالون دافا قدردانی می‌کنند و از این می‌گویند که چطور دافا زندگی‌شان را متحول کرد

تمرین‌کنندگان در هند ممکن است از اقشار مختلف جامعه و در سنین مختلف باشند، اما آن‌ها یک چیز مشترک دارند: پس از گنجاندن آموزه‌ها و اصول فالون دافا در زندگی‌شان، تغییرات مثبتی را در سلامت، طرز فکر و جهان‌بینی خود تجربه کرده‌اند.

Image for article تبریک سال نو از سوی تمرین‌کنندگان فالون دافا در سیستم قضایی، ارتش و سازمان‌های دولتی چین

هنگامی که فالون دافا در سال 1992 به عموم مردم معرفی شد، تمرین‌کنندگانی را از همه اقشار جامعه ازجمله افرادی در سیستم اجرای قانون، سیستم قضایی، ارتش و سازمان‌های دولتی را به خود جذب کرد. به‌رغم آزار و شکنجه، آن‌ها به ایمان خود پایبند بوده‌اند.

استاد لی پس از ترک کردن نیویورک بعد از ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۹، از میان کوه‌ها به‌آرامی دنیا را نظاره می‌کنند. (منتشر شده در ۱۹ ژانویه ۲۰۰۰)

پیامهای تبریک به استاد لی

مقالات اخیر

استاد لی پس از ترک کردن نیویورک بعد از ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۹، از میان کوه‌ها به‌آرامی دنیا را نظاره می‌کنند. (منتشر شده در ۱۹ ژانویه ۲۰۰۰)